Monday, June 28, 2010

Pena Berbisa

Pena ini fungsinya pelbagai. Boleh membantu dan boleh menjatuhkan.Kesungguhan dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab menjadi senjata dalam mencapai sesuatu kejayaan. Sifat jujur, berkebolehan, bercakap benar, telus, ikhlas dan amanah amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab pada agama, bangsa dan negara.........